PROTOCOL CORONA REGELS!!!

Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen

Organisatie ZomerVISkaravaan / Jeugdvisactiviteiten

Communicatiedatum: 16 juni 2020.

Algemeen

Zowel de overheid als Sportvisserij Nederland wil sportverenigingen, waaronder hengelsportverenigingen,  stimuleren om hun activiteiten in georganiseerd verband weer geleidelijk op te pakken, juist in deze tijd. Om dit verantwoord te doen, heeft de overheid richtlijnen en een routekaart opgesteld. Belangrijke punten zijn met name afstand houden tot elkaar, niet over grote afstanden verplaatsen en hygiënemaatregelen. Deze richtlijnen maken de organisatie van sportaanbod mogelijk, maar vragen om aanpassingsvermogen van ons als sportaanbieders. Bij de organisatie van het sportaanbod staat de veiligheid van onze sportvissers, vrijwilligers, bestuurders en medewerkers voorop.

Hengelsportverenigingen

Van de ruim 800 hengelsportverenigingen in Nederland organiseren er vele activiteiten voor hun leden. Binnen de huidige richtlijnen kunnen verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland in aangepaste vorm lokale activiteiten organiseren volgens het hieronder beschreven protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen. De richtlijnen in dit protocol zijn getoetst aan het meest recente Protocol verantwoord sporten d.d. 11 mei 2020 (zie bijlage 1). Naast dit protocol heeft ook de lokale situatie en de noodverordening van de betreffende regio invloed op de mogelijkheden voor hengelsportaanbieders. Deze protocollen worden regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en de ontwikkeling van het coronavirus. Houd daarom de informatie hierover in de gaten op www.sportvisserijnederland.nl en www.nocnsf.nl/corona.

Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen

Alle hengelsportactiviteiten voor nu en in de nabije toekomst vereisen hygiëneprotocollen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. In de protocollen staat beschreven hoe verenigingen en hengelsportaanbieders hun sportactiviteiten in coronatijd kunnen organiseren aan de hand van een stappenplan. Het gaat hierbij om activiteiten als:
– een intern verenigingswedstrijdje;
– een jeugdactiviteit zoals de zomerviskaravaan;

Het stappenplan is ontwikkeld voor de ZomerVISkaravaan maar kan ook worden toegepast voor jeugdactiviteiten door hengelsportverenigingen en hengelsportfederaties.

ZomerVISkaravaan

De ZomerVISkaravaan is een promotionele activiteit van lokale hengelsportverenigingen, die wordt ondersteund door Sportvisserij Nederland gedurende de eerste en de laatste week van de zomervakantie. Tijdens een ZomerVISkaravaan event worden tussen 10:00 en 15:00 uur diverse jeugdactiviteiten aan een lokaal viswater georganiseerd. Het event is gericht op kinderen van 8 tot 14 jaar. Zij maken kennis met diverse hengeltechnieken, leren een tuigje maken, kunstvissen onthaken, krijgen werples en leren vissoorten herkennen. Verder zijn er visdril-simulators aanwezig en leren de kinderen natuurlijk zelf een visje vangen.

Overige jeugdactiviteiten

Dit protocol kan ook gebruikt worden voor jeugdactiviteiten georganiseerd door hengelsportverenigingen. Deze zullen vergelijkbaar zijn met (een deel van) het ZomerVISkaravaan programma. Let dan wel op de beschrijving van de activiteit, deze kan namelijk afwijken van de ZomerVISkaravaan.

Algemene borging Corona maatregelen voor organisatoren hengelsportactiviteiten
Bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten spelen de volgende algemene voorwaarden:

 • Aanmelden en samenwerking ZomerVISkaravaan door Sportvisserij Nederland bij betreffende Gemeente
 • Lokale activiteit: dicht bij huis, zo klein mogelijke reisafstand.
 • Minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar voor 18 jaar en ouder & volgen van het protocol
  • Extra taken organisator van de activiteit
  • Toepassen maatregelen volgens het stappenplan
 • Maximeren aantal deelnemers: VOL=VOL.
  • Maximaal 60 kinderen (doelgroep 8-14 jaar) digitaal aanmelden (vol = vol)
  • Maximaal 15 vrijwilligers
  • Ouders en bezoekers minimaliseren tot nihil
 • Coronaverantwoordelijke aanstellen t.b.v. toezicht en handhaving

Voor alle activiteiten geldt:

 • Volg het meest recente sportprotocol verantwoord sporten (zie bijlage 1). Kijk goed naar de communicatiedatum en volg de ontwikkelingen op sportvisserijnederland.nl/corona.
 • Volg de meest recente noodverordening van uw gemeente/regio.
 • Neem contact op met uw gemeente en meld uw activiteit aan om boetes te voorkomen.
 • Toestemming voor uw activiteit van de visrechthebbende.
 • Stel een coronaverantwoordelijke aan.
 • Heeft u vragen, neem dan contact op met uw hengelsportfederatie voor ondersteuning of kijk op sportvisserijnederland.nl/corona voor de FAQ.

Corona verantwoordelijke: essentieel is om bij elke activiteit een coronaverantwoordelijke aan te stellen.

 • Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en spreekt hen hierop aan. Hij of zij kan sporters, medewerkers en bezoekers met ziekteverschijnselen naar huis sturen en is tevens contactpersoon voor de gemeente.

De coronaverantwoordelijke maakt iemand verantwoordelijk voor de schoonmaak van contactpunten in openbare plekken, zoals deurknoppen, prullenbakken en materialen. Dit moet in ieder geval één keer per uur gebeuren.

Stappenplan organisatie van de ZomerVISkaravaan

De vereniging moet rekening houden met extra taken en werkzaamheden om een veilige omgeving voor de deelnemers en vrijwilligers te borgen. Het stappenplan geeft richtlijnen om dit op een goede manier te doen.

Sportactiviteiten met kinderen tot 18 jaar oud zijn toegestaan in de openbare ruimte. Voor de organisatie van de  ZomerVISkaravaan geldt extra als borg:

Extra activiteiten bij de organisatie van de ZomerVISkaravaan

 

Stappen Hoe
Protocol doornemen en toepassen Lees vooraf altijd het protocol goed door, inclusief het protocol verantwoord sporten van NOC-NSF (zie bijlage 1) en stel vast dat dit voldoende wordt toegepast in uw aangepaste activiteit.

 

Aanmelden bij gemeente (Sportvisserij Nederland Meld de ZomerVISkaravaan aan bij de gemeente waar het plaats vindt. Informeer uw gemeente:

·         Basis informatie activiteit : locatie, tijdstip, aantal personen.

·         Dit protocol.

·         Hoe de handhaving en controle op hygiëne maatregelen wordt uitgevoerd.

·         Wie de contactpersoon is vanuit de vereniging.

Verantwoordelijke corona tijdens activiteit ·         Heeft toestemming (m.n. in openbare ruimte) van gemeente in bezit.

·         Bezit kennis van de protocollen

·         Is bekend als aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers, gemeente en handhavers.

Organisatie          
Extra activiteiten ·         Organiseer volgens het protocol verantwoord sporten (sportaanbieders).

·         Voorlichtingsposters zichtbaar en aanwezig tijdens de activiteit aanbieden. Voorbeeldposters op www.sportvisserijnederland.nl/corona

·         Handhaving op hygiëne maatregelen.

Communicatie
Deelnemers:

 

·         Informeer uw leden en deelnemers aan de activiteit. Gebruik hiervoor het protocol verantwoord sporten (sporters) en de voorbeelden uit de Bijlagen.

·         Zet de informatie op website dan wel social media.

·         Deelname activiteit op basis van digitale inschrijving (vol = vol)

·         Sturen bevestiging deelname aan sporters bij deelname met informatie over hygiëne maatregelen.

Vrijwilligers /kader

 

Online instructie vrijwilligers via de mail:  informeer uw vrijwilligers zowel over de activiteit als over hun rol en taak t.a.v. de hygiëne maatregelen. Gebruik hiervoor het protocol verantwoord sporten (trainers, begeleiders, vrijwilligers én die van sporters). Bied ruimte voor vragen.

Stappenplan tijdens het dagprogramma van de ZomerVISkaravaan (10.00- 16:00 uur)

 Stappenplan 1,5 meter borging volwassen onderling en 1,5 meter borging tussen volwassenen en kinderen
Aankomst SVN  locatie 08.00 uur  
Instructie vrijwilligers 08.00 uur Programma van de dag. Zie ook algemene regels in protocol verantwoord sporten NOCNSF en noodverordening gemeente
Uitreiken materialen uit bus Materialen worden door één persoon klaargelegd bij de bus (handschoenen), zodat vrijwilligers zijn/haar benodigdheden kan pakken. Dit wordt één voor één gedaan, achter elkaar in een rij (tijd voor inplannen worden). 1,5m stickers/lijnen op de grond.
Activiteitenonderdelen uitzetten door vrijwilligers (meestal alleen, soms met twee vrijwilligers) Vrijwilligers zetten spullen klaar voor activiteiten Jeugdevent.

1.       Aanmeld- en vertrekbalie

2.       Onderdeel tuigje maken

3.       Leren vis onthaken

4.       Onderdeel vissen; Visstekken om de drie meter voor twee kinderen

5.       Onderdeel visherkenning

6.       Onderdeel werples

7.       Onderdeel visdrilsimmulator

Ontvangst ouders met kinderen 10.00 uur Op aangegeven routing/plaats verzamelen ouder en kind, onderlinge afstand 1.5 meter. Inschrijven is uitsluitend vooraf en digitaal. Deelname is gelimiteerd tot maximaal 60 kinderen tot 14 jaar oud
Aanmelden kinderen

 

Op verzoek meldt ouder het kind aan bij de inschrijfbalie. Vrijwilliger Checkt op 1,5 meter afstand het deelnamebewijs.

Ouder ontvangt voor kind polsbandje en keycord en reikt deze uit aan kind

Kinderen worden per viertallen meegenomen door vrijwilliger, deze houd 1.5 meter afstand

Ouder vertrekt van de locatie volgens, in overeenstemming met routing vertrek

Verspreid over de activiteiten Kinderen worden door vrijwilliger per viertal verspreid over de activiteiten
Activiteiten:  
Onderdeel tuigje maken Ontvangst kinderen in viertallen bij onderdeel. Twee vrijwilligers begeleiden kinderen visueel bij het tuigje maken. Afstand vrijwilliger- kinderen minimaal 1.5 meter. Onderdelen van het tuigje maken liggen bij kind. Gemaakt tuigje wordt door kind zelf meegenomen.
Onderdeel leer vis onthaken Locatie tuigje maken. Kinderen pakken zelf uit doos een kunstvis en tuigenrekje. Visuele instructietje door vrijwilliger van onthaken kunstvis. Kinderen oefenen in duo met elkaar. Vertrek kinderen onder begeleiding. Kunstvis en tuigenrekje achterlaten en worden ontsmet.
Onderdeel viskerkenning Kinderen worden in viertallen begeleid door vrijwilliger naar locatie visherkenning. Instructie visueel door vrijwilliger, afstand 1,5 meter. Visueel met grote kaart gezamenlijk oefenen in visherkenning bij aquaria.
Onderdeel werples Kinderen in viertallen naar locatie werples. Instructie door vrijwilliger. Onderlinge afstand 1,5 meter. Kinderen oefenen zelf met werphengel. Na afloop worden onderdelen werples ontsmet
Onderdeel Visdrilsimmulator Kinderen in viertallen naar locatie visdrilsimmulator. Visuele instructie door vrijwilliger. Kinderen zelf oefenen aan de visdrilsimmulator. Vrijwilliger houdt 1.5 meter afstand. Na afloop worden onderdelen door vrijwilliger ontsmet
Onderdeel vissen Kinderen worden door vrijwilligers begeleidt in viertallen naar uitgiftepunt hengels. Kinderen ontvangen nieuwe hengel van drie meter lengte ter behoud. Vrijwilliger begeleidt kinderen naar visstekken. Visuele instructie optuigen van hengel, omgaan met het de hengel en aanbrengen vissen tuigje en werking dobber en uitpeilen dobber, kinderen tuigen uitgereikte hengel zelf op en bevestigen zelfgemaakt vissen tuigje. Per visstek 2 kinderen. Instructie op afstand voor uitpeilen dobber en functie dobber bij aanbeet. Visueel instructie op afstand bevestigen aas. Bij problemen of vangst van een vis ondersteunt vrijwilliger op afstand (lengte hengel) onthaken vis.
Sluiting vissen en kidsevent 15.30 uur Hengels worden door kinderen zelf afgetuigd en winden zelf vissen tuigje weer op. Onder begeleiding en gepaste afstand naar afmeldbalie.
Foto’s De foto’s van kinderen worden op een afstand van minimaal 1,5m gemaakt.
Vertrekbalie Kinderen verwijderen zelf polsbandje en deponeren deze zelf in afvalemmer.

Kinderen pakken zelf een gratis goodybag uit gereedstaande doos. Kinderen lopen zelfstandig met hengel, vissentuigje en goodybag naar ouder.

Ouders Ouders wachten kind op bij aangegeven afhaallocatie van het event
Opruimen onderdelen jeugdevent Vrijwilligers halen alle materialen op bij de uitgezette activiteiten onderdelen. (Het dragen van handschoenen en eventueel mondkapjes wordt aangeraden).
Vrijwilligers leveren materialen in Spullen van de activiteiten onderdelen worden gedropt bij de bus. Gebruikte onderdelen worden ontsmet door twee aangewezen vrijwilligers.  Eén persoon (handschoenen) doet de spullen terug in de bus. Ga na de activiteit tijdig naar huis en blijf niet hangen.