Contributie

Contributie 2016 / 2017

Contributie De Reafin €10,00
Kosten acceptgirokaart € 2,50
Afdracht Sportvisserij Nederland €15,00
Afdracht Federatie Friesland €12,00
Bij lidmaatschap automatische incasso €37,00
Bij lidmaatschap acceptgiro €39,50
Visbijdrage jeugd tm 13 jaar en 1 hengel (Niet Snoeken) € 0,00
Jeugdvispas vanaf 14 en 2 hengels (ook voor Snoeken) €15,00
Subleden die mee gaan vissen (inclusief vispas) €13,50
Visblad Sportvisserij Nederland € 9,50