Wedstrijdregelement

 • Deelnemers aan een competitiewedstrijd mogen niet eerder aan de waterkant plaatsnemen dan wanneer d.m.v. loting een stek is toebedeeld. Dit geldt overigens alleen voor de zomercompetitie.
 • De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven d.m.v. een nummer, dat overeenkomt met zijn/haar nummer op de deelnemerskaart.
 • Deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V. De Reafin en in het bezit te zijn van alle vereiste documenten. Hierop kan gecontroleerd worden.
 • Mensen die te laat bij de wedstrijd aankomen, kunnen bij een bestuurslid hun plaatsnummer ophalen, dit geldt alleen voor de zomercompetitie. Bij de winter- en zomeravondcompetitie word een traject aangewezen van punt A naar B. Waarbij je niet van stek mag verplaatsen op zomeravond wedstrijden. Bij winterwedstrijden geldt lopen tussen het traject van punt A naar B, maar wel afstand houden van 20m van een andere visser. Denk er om nooit meer dan 30 vissen in een emmer.
 • De deelnemers mogen niet plaatsnemen verder dan een meter hetzij links, hetzij rechts van hun plaatsnummer. Tevens is het niet toegestaan zich in het water te bevinden of het plateau in het water te plaatsen.
 • Er dient gevist te worden met een hengel voorzien van een enkelvoudige haak. Een tweede hengel of opzetstuk mag onbeaast klaar liggen. De hengellengte en het type zijn vrij. Tevens is het wettelijk bepaald dat er maar twee hengels compleet opgetuigd voor handen mogen zijn (incl. de hengel waarmee u vist). Meerdere reservehengels mag men slechts voor handen hebben zonder haak of onderlijn.
 • Het voeren of vissen met vers de vase (rode muggenlarven) en gekleurde maden is verboden. Rode maden zijn vanaf 1 januari 2006 weer verboden.
 • Het gebruik van wormen in de wettelijk gesloten tijd (april en mei) is verboden, dus ook niet door het lokvoer! Het gebruik van de katapult is volgens de wet verboden.
 • Er wordt tijdens de wedstrijd op gewicht gevist. De volgende soorten vis tellen hierbij niet mee en dienen onmiddellijk terug gezet te worden: paling, snoekbaars en snoek. Voor een vissoort met een minimummaat dient men zich aan dit minimum te houden.
 • De gevangen vissen wordt na afloop van de wedstrijd gewogen. Het leefnet moet in het water blijven tot het moment van wegen. Het gebruik van een leefnet is verplicht. Stalen leefnetten zijn verboden.|
 • De te wegen vis moet in levende staat verkeren. Als een vis de haak heeft ingeslikt, knip dan het snoer door zodat de vis in leven blijft.
 • Er wordt gevist volgens een puntensysteem. De winnaar van de wedstrijd krijgt 40 punten, nummer 2 krijgt 38 punten, nummer 3 krijgt 36 punten, nummer 4 krijgt 34 punten, nummer 5 krijgt 32 punten, nummer 6 krijgt 30 punten en daarna telkens een punt minder per plaats. Bij niets gevangen te hebben krijgt een deelnemer dus geen punten meer. Maar omdat hij wel aanwezig was, mag deze wedstrijd wel worden afgetrokken als slechtste resultaat.
 • Indien er een gelijk gewicht aan vis wordt gevangen, zal er loting plaatsvinden.
 • Iedere deelnemer mag een wedstrijd waarin door hem het slechtste resultaat is behaald, aftrekken. Dit houdt in dat de resultaten van de beste wedstrijden meetellen voor het eindresultaat.
 • De winnaar van de zomercompetitie wordt clubkampioen.
 • Het is verboden gebruik te maken van heggenscharen e.d. om riet, waterplanten enz. weg te knippen (opzij duwen mag wel).
 • De HSV De Reafin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade en/ of letsel welke de deelnemers(ster) ondervindt voorafgaande, gedurende dan wel na afloop van de wedstrijden.
 • De visplek graag schoon weer achterlaten, ook spullen die er al lagen graag opruimen, want een controleur kan niet zien wie op dat moment de troep er heeft neergegooid.
 • Wedstrijdvissers die zonder kennisgeving al vertrokken zijn voor de prijsuitreiking aan het eind van de wedstrijd en zich wel in de prijzen gevist hebben, ontvangen hun prijs niet. De geldprijs komt dan ten goede aan de Jeugdcommissie van HSV De Reafin.
 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen. Bij bedrog/misleiding of poging daartoe, ook als dit achteraf mocht blijken, alsmede onsportief gedrag, leidt tot diskwalificatie en 10 strafpunten. Deze 10 strafpunten worden afgetrokken aan het einde van de betreffende competitie . Dat houd in dat die wedstrijd ook niet als slechtste resultaat afgetrokken mag worden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de HSV De Reafin.