Verslag en Jaarverslag 1949

Het allereerste Verslag en Jaarverslag van Hsv De Reâfin
#trots_dat_dit_nog_bewaard_is_gebleven
Enkele stukjes ingescand ….niet alleen dokters hebben een onleesbaar handschrift