Verslag Ledenvergadering 2021

Hsv De Reâfin Appelscha huldigt clubkampioenen 🎏🎏🎏
Op de algemene ledenvergadering van Hsv De Reâfin Appelscha kwamen vijftien leden op af. In de Hoolten Klinte stonden de jaarverslagen over 2019 en 2020 centraal.
Het jaar 2019 was het laatste normale jaar, waarin er drie competities waren: de wintercompetitie, zomercompetitie en de zomeravondcompetitie. De winnaars kregen de prijzen uitgereikt. #Peter_Dijkstra werd kampioen van de #wintercompetitie en de #zomeravondcompetitie in 2019, #Frans_de_Boer won de #zomercompetitie 2019 en de #zomeravondcompetitie 2020. Verder werd er uitvoerig stilgestaan bij de opvolging van de penningmeester en/of secretaris. Leden werd verzocht rond te kijken naar kandidaten. Financieel gaat het de club voor de wind. Eind 2019 stonden er 624 leden ingeschreven en daarnaast 70 jeugdleden tot 14 jaar.
Omdat de redactie alleen maar wat foto’s heeft gekregen heeft ze het stukje uit de #Nieuwe_Ooststellingwerver gebruikt.