Oldeboorn 02-08-14

Frans de Boer viste het beste in Oldeboorn

fransdeboer2

Voor de leden van de Reafin was het zaterdag 2 augustus de vijfde wedstrijd van de zomercompetitie. Het vis materiaal werd weer bij elkaar gezocht en ingeladen. Plaats van handeling deze morgen was de Boorn in Oldeboorn. Het weer was ons deze morgen goed gezind, bij ons vertrek om half zes van onze verzamelplaats bij het info centrum.

Voor de 19 aanwezige vissers, (wat een leuk aantal is in vakantie tijd) werden de nummertje getrokken op de vis plaats aldaar. Toen een ieder bij aankomst om half zeven zijn steknummer had gevonden, kon een ieder zijn strijd achter zijn hengel of werphengel beginnen, omdat boven water te halen waarvoor ze deze morgen zo vroeg waren opgestaan. Met het zonnetje op kop, en de wind dwars voor ons langs was het deze morgen goed toefen. De vis was voor iedereen goed gezind, de een ving wat meer dan de ander. Een van die mensen die wat meer uit het water viste, was onze veder man Frans de boer met 3880 gr, hij had er net een week van de vakantie opzitten, ( s, morgens bij vertrek had hij al gezegd ik ben verschrikkelijk scherp, en uitgerust van morgen) die deze morgen de meeste vis boven water haalde. Met een gewicht van 3580 gr bleef David Eizinga deze morgen het dichts bij hem inde buurt. Peter Dijkstra werd met 2930 gram derde op eerbiedige afstand. Jaap Dijkstra net terug van vakantie van Port holandia werd met 2840 gram vierde. Maar er werd door alle vissers vis gevangen, en daar gaat het ten slotte om. Om elf uur begon de zon wat voller te schijnen en was het met bijten gedaan. nr te water gelatten.t zachte m een schilpad aan de haak te slaan,deze gast is natuurlijk met zachtehands naMaar een ieder was tevreden over de plaats waar we deze morgen onze vis uit het water hebben gehaald. De wedstrijd werd om 12 uur beëindigd, en de vis werd gewogen, met een gewicht van 35 kilo moesten we het doen deze morgen. De prijzen werden uitgereikt aan het water in Olderboorn. De andere gelukkigen winnaars deze morgen waren.

1 F de Boer 3880 gr 2 D Eizinga 3580 gr 3 P Dijkstra 2930 gr 4 TJ Dijkstra 2840 gr 5 H Seidel 2560 gr 6 W Hoogeveen 2500 gr 7 F Kamphuis 2220 gr 8 A Bergsma 2200 gr 9 S Drenth 2080 gr 10 Mevr A de Jong Schuurman 1380 gr.