Jaap Dijkstra neemt na 17 jaar afscheid van HSV de Reafin

Tijdens de Algemene ledenvergadering op maandag 20 maart is er afscheid genomen van een zeer gewaardeerd bestuurslid Tinus Jacob (Jaap) Dijkstra bestuurder vanaf 1999.

Ruim 17 jaar heeft Jaap zich intensief bezig gehouden met de bestuurlijke kant van het sportvissen.

Jaap, inmiddels 71 jaar oud ,heeft al vele malen aangegeven dat er verjonging moet komen in het bestuur, maar nooit waren er kandidaten die zich geroepen voelen om zijn functie over te nemen. Maar nu is er dan eindelijk een kandidaat en gaat hij het bestuur verlaten. maar niet helemaal natuurlijk , op de achtergrond zal hij ons blijven helpen en zo nodig steunen als dat nodig is. Hij neemt tenslotte veel ervaring mee.

Altijd was Jaap al een intensieve visser maar vanaf 1999 trad hij toe tot het bestuur en hielt zich bezig met onze clubwedstrijden en  Jeugdzaken, waarvoor hij zich altijd sterk heeft gemaakt.
Een enorme groei van het ledental van de Reafin heeft hij meegemaakt waar we met elkaar trots op kunnen zijn.
Op vergaderingen was hij altijd paraat en zeer aanwezig.

Namens alle leden van HSV de Reafin willen we Jaap bedanken voor zijn geweldige inzet en aanwezigheid.

Tijdens de Algemene ledenvergadering werd voorgesteld om Jaap tot erelid te benoemen, hetgeen met applaus werd aangenomen.

Een uniek persoon als Jaap gaat het bestuur verlaten en voor het eerst in het Reafin bestaan treed  deze avond een dame toe tot het bestuur.  Wij als HSV DE REAFIN volgen hiermee de politiek om meer dames op belangrijke posities te krijgen.
Aafke de Jong komt in de plaats van Jaap en we wensen haar heel veel succes de komen de jaren en wij als bestuur zullen haar hierbij steunen.