Vispas 2018

Het lijkt nog ver weg maar toch zijn we al weer bezig met de voorbereiding van het nieuwe visseizoen.

Aandachtspunten:

Zo rond 22 november worden de kosten van de vispas 2018 bij een afgegeven automatische incasso’s afgeboekt. De overige leden ontvangen tegen die tijd een betalingsverzoek. Tegelijk met het clubblad van december ontvangt U uw vispas 2018 ,tenminste wanneer Uw betaling  op tijd binnen is.

Nieuwe wateren.

De Landelijke lijst van Viswater(boekje)wordt in 2018 aangevuld. met een nieuw boekje. Zoals wellicht bekend  moet je altijd naast de Vispas  ,de Landelijke lijst van Viswater bij je hebben tijdens het vissen. Het boekje dat in 2018 verschijnt hoort daar ook bij. Dus goed bewaren) Ook kun je de App downloaden van Sportvisserij Nederland( lijst viswaters) op je smartphone. Deze voldoet ook aan de voorschriften en heb je geen boekjes meer nodig.

Automatische Incasso.

Door een machtiging af te geven voor het jaarlijks innen van de contributie, bespaar je de vereniging een hoop tijd en geld. Het lidmaatschap is dan voor jou ook goedkoper. Voor de inning van de contributie van leden die geen automatische incasso hebben afgegeven , brengen wij extra  kosten in rekening . Deze kosten zijn € 2,50 . Tegelijk met de nota voor de Vispas 2018 sturen we ook dit jaar weer een automatische Incasso-formulier. Wanneer dit formulier wordt ingevuld en geretourneerd voordat de betaalopdracht de deur uitgaat ,mogen de extra kosten in mindering worden gebracht. Dus dan betaalt U uitsluitend de vispas ad. € 35,00.(zonder extra kosten)

Tenslotte.

Op het moment van verschijnen van dit clubblad zitten we rond de 650 leden. Er lijkt een kentering te komen in de belangstelling voor de hengelsport. Van oudsher was vissen iets voor ouderen. Met het steeds ouder worden van de leden stopt het vissen op een gegeven moment. Helaas laten de jongeren het afweten ,waardoor het ledental langzaam terugloopt. Dit doet zich momenteel landelijk voor.

Het bestuur.