Nieuwe website

Sportvissers

Als bestuur willen we u welkom heten op onze vernieuwde website.
De website bestaat uit verschillende onderdelen, maar met 1 klik met de muis en alles wat u wilt weten kunt u dan lezen.

De wedstrijden, standen van de competities, nieuws, nieuws van Sportvisserij Nederland, regionaal.
Alles wat u wilt weten over onze vereniging, het bestellen van de vispas via de website, alles is mogelijk.

Natuurlijk de sponsors, als u onze vereniging en het sportvissen een warm hart toedraagt, is het mogelijk om ook op site uw naam bekend te maken.

We hopen dat we zo alles weer voor u, en iedereen die belangstelling heeft voor de hengelsport van dienst te mogen en te kunnen zijn.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier.

Namens het bestuur:
HSV De Reafin Appelscha